عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در شهرستان … در سال ۱۳۹۲ (مطالعه موردی ۱۸ تا ۲۳ ساله)

نام پایان نامه ::پایان‌نامه‌ی کارشناسی رشته‌ی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری تحت عنوان عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در شهرستان …. در سال ۱۳۹۲ (مطالعه موردی ۱۸ تا ۲۳ ساله) حجم فایل ::۵۲۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی فرمت ::  Word صفحات ::۵۴ قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت […]

توضیحات بیشتر عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در شهرستان … در سال ۱۳۹۲ (مطالعه موردی ۱۸ تا ۲۳ ساله)