معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma 1

نام پروژه ::معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma1 حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۲۶ قیمت : ۱۹۰۰تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: ۱ ـ مقدمه    ۳ ۲ ـ بررسی و مرور مبحث توابع مطلوبیت    ۷ ارزش    ۸ ۳ ـ روش پیشنهادی   […]

توضیحات بیشتر معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma 1