تأثیر ورزش در پیشگیری از چاقی و درمان آن “مقاله رایگان”

كل انرژی مصرفی روزانه را به سه قسمت تقسیم می‌كنیم: مصرف انرژی در حالت استراحت، مصرف انرژی بعد از صرف غذا و مصرف انرژی بعد از فعالیت بدنی. در زمان استراحت، ۶۰ تا ۷۰ درصد از كل انرژی بدن مصرف می‌شود و مقدار آن در هر ساعت، حدود یك كیلوكالری به ازای هر كیلوگرم از […]

توضیحات بیشتر تأثیر ورزش در پیشگیری از چاقی و درمان آن “مقاله رایگان”