بررسی تاٌثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و توان

نام پروژه ::بررسی تاٌثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و توان حجم فایل :: ۶۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی و روانشناسی فرمت ::  Word صفحات ::۶۶ قیمت : ۹۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: چکیده۷ فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه۹ بیان مسئله۱۱ […]

توضيحات بيشتر بررسی تاٌثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و توان