تحقیق رایگان در مورد مشکلات زنان شاغل

مشکلات زنان شاغل

مشکلات زنان شاغل
حل مشکلات زنان شاغل ادارات نیازمند تصحیح نگرش سنتی نسبت به زنان بر اساس دیدگاه الهی و انسانی بر مبنای عدالت اجتماعی است .
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری مازندران گفت :
جهت حل مشکلات زنان شاغل ادارات نیازمند تصحیح نگرش نسبت به زنان بر اساس دیدگاه الهی و انسانی بر مبنای عدالت اجتماعی است .
افزایش اعتماد به نفس _ سلامتی جسمی و روانی افزایش نشاط و احساس انجام یک کار ارزشمند از جمله تاثیرات مثبت اشتغال زنان است .
وی افزود :همچنین باید راهکاری ارائه شود تا زنان علاوه بر ایفای نقش زنانه خویش در ساختن جامعه و فردای خود نقش موثر و فعال داشته باشند۲۳

توضیحات بیشتر تحقیق رایگان در مورد مشکلات زنان شاغل