تحقیقی رایگان در مورد وظایف فرشتگان

وظایف فرشتگان فـرشتگان داراى وظایف بسیارى هستند که هریک از آنها یا گروهى از آنها به کارى موظف مى باشند، و مى توان گفت که : کارهاى ایشان به طور کلى به دودسته تقسیم مى شود: – وظـایـفى که در مورد شخص نیست . – وظایفى که بعضى از فرشتگان به اعتبارشان خویش ، در […]

توضيحات بيشتر تحقیقی رایگان در مورد وظایف فرشتگان