ترجمه تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

عنوان موضوع فارسی:: حسابداری و منفعت عمومی دین نو مدرسه بازگانی هاسکاین، دانشگاه کالگری، کالگری، کانادا و مدرسه بازرگانی اسکولیک، دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا عنوان موضوع انگلیسی:: Editorial Accounting research and the public interest Dean Neu Haskayne School of Business, University of Calgary, Calgary, Canada, and Cameron Graham Schulich School of Business, York University, Toronto, […]

توضیحات بیشتر ترجمه تحقیق حسابداری و منفعت عمومی