مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری(ترجمه فارسی به همراه متن اصلی)

The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets

نام مقاله : مقاله ترجمه شده  رشته حسابداری:: مقاله اصلی The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets به همراه متن فارسی ” مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری ” فرمت word  تعداد صفحه ۳۶ که ۱۸ صفحه به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ۱۸ […]

توضيحات بيشتر مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری(ترجمه فارسی به همراه متن اصلی)