ترجمه قابلیت های بازاریابی و استراتژی مبتنی بر نوآوری محیط زیست

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: قابلیت های بازاریابی و استراتژی مبتنی بر نوآوری محیط زیست پایداری: یک تحقیق اکتشافی از شرکت هایB2B مدیریت بازاریابی صنعتی عنوان موضوع انگلیسی:Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: An exploratory investigation of B2B firms حجم فایل ::۳۸۹  کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات […]

توضیحات بیشتر ترجمه قابلیت های بازاریابی و استراتژی مبتنی بر نوآوری محیط زیست