ترجمه ارتباطات

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی بر روی ارتباط بین ادغام زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی (ترجمه ارتباطات) عنوان موضوع انگلیسی: The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت -مدیریت تحول فرمت صفحات فارسی :: […]

توضیحات بیشتر ترجمه ارتباطات