ترجمه پیکیربندی و آرایشهای از شیوه های و عملکرد منابع انسانی میدان جنگ

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه پیکیربندی و آرایشهای از شیوه های و عملکرد منابع انسانی میدان جنگ عنوان موضوع انگلیسی:    Configurations of human resource practices and battlefield performance: A comparison of two armies حجم فایل ::۲۲۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت  — گرایش     mis   منابع انسانی پیشرفته فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: […]

توضيحات بيشتر ترجمه پیکیربندی و آرایشهای از شیوه های و عملکرد منابع انسانی میدان جنگ