ترجمه مدیریت بازاریابی صنعتی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: مدیریت بازاریابی صنعتی حجم فایل ::۹۲۱  کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۱۹ تعداد صفحات انگلیسی ::۱۱ صفحه دوخط قیمت : ۸۰۰۰ تو مان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی: The […]

توضيحات بيشتر ترجمه مدیریت بازاریابی صنعتی