ترجمه آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد مدیریت منابع انسانی پیشرفته عنوان موضوع انگلیسی: Are human resource practices linked to employee misconduct?  حجم فایل ::۳۸۵ کیلو بایت دسته بندی::رشته مدیریت فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۱۲ تعداد صفحات انگلیسی ::۱۰ قیمت […]

توضيحات بيشتر ترجمه آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد