توسعه اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی امروزی

نام مقاله :: توسعه اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی امروزی حجم فایل :: ۱۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و جامعه شناسی فرمت ::  Word صفحات ::۶ قیمت : ۲۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: دراین مقاله برای بازنگری تعریف توسعه اجتماعی و متمایز نمودن […]

توضیحات بیشتر توسعه اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی امروزی