ثبت نام استخدام آتش نشانی

آغاز ثبت نام آزمون استخدام نیروی عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران آتش نشان داوطلب می پذیرد سازمان آتش نشانی تهران به منظور اشاعه فرهنگ ایمنی و مشارکت شهروندان در امر پیشگیری و مقابله با حوادث از میان شهروندان تهرانی با اولویت دانشجویان و دانش آموزان(آقایان) […]

توضیحات بیشتر ثبت نام استخدام آتش نشانی