جملات ارزشمند از انسانهای عالی

جملات کوتاه و مثبت از بزرگان هرگز برای کسی که شما را می آزارد گریه نکنید… در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصتی دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم! فقط کسانی را در زندگیتان نیاز دارید که در زندگیشان نیازمند شما باشند. ممکن است شاهزاده […]

توضیحات بیشتر جملات ارزشمند از انسانهای عالی