11دلیل ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى از آن(رایگان)

مقاله رایگان رشته علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دلایل  ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى از آن منابع و ماخذ کمکي : 1- تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مرتضي مطهري 2- روانشناسي تربيتي، محمد پارسا 3- فرهنگ عميد 4- سايت اينترنتي www. nsta. org 5- سايت اينترنتي رشد 6- روانشناسي شخصيت از ديدگاه […]

توضیحات بیشتر 11دلیل ترک تحصيل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگيرى از آن(رایگان)