دکتر علی شریعتی در یک نگاه

زندگی نامه دکتر شریعتی

  ۱۳۱۲ تولد دوم آذر ماه در روستای کاهک ۱۳۱۹ ورود به دبستان “ابن یمین” ۱۳۲۵ ورود به دبیرسیان فردوسی مشهد ۱۳۲۷ عضویت در کانون نشر حقایق اسلامی ۱۳۲۹ ورود به دانشسرای مقدماتی مشهد ۱۳۳۱ اتمام دوره دانشسرا و استخدام در اداره فرهنگ مشهد بنیانگذاری انجمن اسلامی دانش آموزان شرکت در تظاهرات خیابانی علیه حکومت […]

توضیحات بیشتر دکتر علی شریعتی در یک نگاه