بررسی تطبیقی دیدگاه‌های توسعه و رفاه اجتماعی در ایران

نام مقاله ::بررسی تطبیقی دیدگاه‌های توسعه و رفاه اجتماعی در ایران حجم فایل :: ۱۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::۸ قیمت : ۱۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه: توجه به ابعاد اجتماعی توسعه در فراگرد برنامه‌ریزی ابداع بزرگی […]

توضیحات بیشتر بررسی تطبیقی دیدگاه‌های توسعه و رفاه اجتماعی در ایران