رنگهاي سرد و نامناسب در فضاهاي آموزشي(رایگان)

مربوط به  رشته علوم تربیتی – آموزش ابتدایی و روانشناسی رنگهاي سرد و نامناسب در فضاهاي آموزشي تخته سياه، گچ، نيمكت و زمين بازي، همه آن چيزي نيست كه از مدرسه انتظار داريم. توجه به فضاي رنگي و فيزيكي مدارس، چند صباحي است كه توجه نظام آموزشي را به خود جلب كرده است. به طوري […]

توضيحات بيشتر رنگهاي سرد و نامناسب در فضاهاي آموزشي(رایگان)