روش‌های مطالعه

روش‌هاي مطالعه آيا تاكنون به اين موضوع فكر كرده‌ايد كه هنگام مطالعه از چه روشي استفاده مي‌كنيد؟ يك روش مطالعه صحيح و اصولي مي‌تواند بسياري از مشكلات تحصيلي را از بين ببرد. بررسي‌هاي به عمل آمده گوياي آن است كه افرادي كه در زمينه‌ي تحصيل موفق بوده‌اند، روش صحيحي براي مطالعه داشتند. يادگيري (Learning) مسئله‌اي […]

توضيحات بيشتر روش‌های مطالعه