تحقیق سبک مدرنیسم

سبک مدرنیسم مدرنیسم یا نوگرایی جنبش یا مکتبی هنری است که در غالب مجموعه‌ای از جریان‌های اصلاح طلبانه فرهنگی در هنر ، معماری، موسیقی ، ادبیات و هنرهای كابردی، طی سه دهه قبل از سال ۱۹۱۴ به وجود آمد. مدرنیسم، که به تجدد و نوگرایی نیز ترجمه شده، به معنی گرایش فکری و رفتاری به […]

توضيحات بيشتر تحقیق سبک مدرنیسم