گزارش کارآموزی در مورد اداره پست

کارورزی و کارآموزی

عنوان کار آموزی ::اداره پست حجم فایل :: ۱۱۰ کیلوبایت فرمت :: Word صفحات ::۲۵ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: گزارش کارآموزی اداره پست مقدمه ۱ ساختار سازمانی شرکت ۲ ارکان ۳ مجمع عمومی ۳ وظایف مدیر عامل ۷ بازرس و حسابرس ۸ چارت ۹ انوع سیستم مالی […]

توضیحات بیشتر گزارش کارآموزی در مورد اداره پست