شبیه سازی مبدل های حرارتی

نام پروژه ::شبیه سازی مبدل های حرارتی حجم فایل ::۱۲۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته شیمی و مکانیک فرمت :: Word صفحات ::۱۴۹ قیمت : ۱۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب پیشگفتار    ۳ دسته بندی مبدل های حرارتی    ۵ بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم    ۵ بر […]

توضیحات بیشتر شبیه سازی مبدل های حرارتی