بررسی نیازهای اکولوژیکی،فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره

نام پروژه ::بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) در جنوب استان گلستان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش سیستماتیک گیاهی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته کشاورزی فرمت ::  Word صفحات ::۱۷۹ قیمت : ۹۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت   فهرست مطالب: […]

توضیحات بیشتر بررسی نیازهای اکولوژیکی،فنولوژی وشناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره