هواپیمای فوکر۱۰۰

نام پروژه ::هواپیمای فوکر۱۰۰ حجم فایل ::۳۵٫۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مکانیک فرمت :: Word صفحات ::۱۴۰ قیمت : ۲۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول – تشریح و نحوه عملکرد ۱-۱ مقدمه. ۱-۲ مخازن.. ۱-۲-۱  مخزن اصلی: ۱-۲-۲  مخزن مرکزی: ۱-۳ تهویه مخازن اصلی ۱-۳-۱ مقدمه. ۱-۴ سیستم […]

توضیحات بیشتر هواپیمای فوکر۱۰۰