مقاله رایگان واژه های رشته مدیریت

مقاله واژه های رشته مدیریت فهرست مطالب ۱- مدیر عامل ((Chief Executive Officer    ۱ ۲- سرمایه ((Capital    ۱ ۳- آگهی های تلویزیونی ((Commercial    ۱ ۴- مصالحه ((Compromice    ۲ ۵- مشاور ((Consultant    ۳ ۶- مصرف کننده ((Consumer    ۳ ۷- هزینه ((Cost    ۴ ۸- خلاقیت ((Creativity    ۴ ۹- تعهد (Commitment)    ۵ ۱۰- مشتری ((Customer    ۵ ۱- مدیر […]

توضیحات بیشتر مقاله رایگان واژه های رشته مدیریت