ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

نام پایان نامه  ::ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه» جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی حجم فایل ::۵۹۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی فرمت ::  Word صفحات ::۱۲۷ قیمت :۶۰۰۰ تومان […]

توضيحات بيشتر ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»