پیرهن پاره کن از حسام سلطانی

احسام سلطانی یکی از شاعران خوب و جوان کشورمان است که در آینده بیشتر از او خواهیم شنید که کتاب شعرش را در انتشارات بوتیمار به چاپ رسانده  ما با اجازه ایشان سه نمونه ازشعراشو اینجا گذاشتیم کسانی که مایل به خرید این دفتر شعر هستند اینجا کلیک کنند دستی برایم نمانده این پاها جان […]

توضیحات بیشتر پیرهن پاره کن از حسام سلطانی