مقاله رایگان چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن

چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن

چگونگی پیدایش زمین اکثر دانشمندان (دکارت و کانت و لاپلاس و بوفون.) زمین شناس و علمای هیئت معتقدند که حدود ۱۵ میلیارد سال قبل بر اثر عبور ستاره ای از نزدیک خورشید انفجاری عظیم در آن بوجود آمد و گازهائی بصورت تکه های متراکمی از آن جدا شدند و در فضا با حرکت دورانی بگردش […]

توضيحات بيشتر مقاله رایگان چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن