پایان نامه سنتز و شناسایی و بررسی خواص ساختاری و گرمایی کمپلکسهای جدید سرب (II) با لیگاندهای هتروآروماتیک دهنده نیتروژن

رشته شیمی

عنوان ::پایان نامه سنتز و شناسایی و بررسی خواص ساختاری و گرمایی کمپلکس های جدید سرب (II) با لیگاندهای هتروآروماتیک دهنده نیتروژن پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: شیمی معدنی حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته شیمی فرمت ::  Word صفحات ::۹۸ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با […]

توضیحات بیشتر پایان نامه سنتز و شناسایی و بررسی خواص ساختاری و گرمایی کمپلکسهای جدید سرب (II) با لیگاندهای هتروآروماتیک دهنده نیتروژن