Tag Archives: ارتقاي بهره وري

مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

مديريت  انگيزش در سازمانها

نام پروژه ::مدیریت  انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری حجم فایل :: ۵۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت فرمت ::  Word صفحات ::۶۹ قیمت : ۵۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست