Tag Archives: اطلاعات عمومی در مورد بدن انسان

دانستنیهای مفید در مورد بدن انسان

آیا میدانید: دهان انسان روزانه یک لیتر بزاق تولید می‌کند ؟ آیا میدانید: عمر پرزهای چشایی انسان از ۷ تا ۱۰ روز است؟ آیا میدانید: بدن انسانپنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد ؟ آیا میدانید: تنها قسمت بدن که خون