Tag Archives: اولین فرمانده زن ایرانی

نخستین فرمانده زن ایرانی در دوره خشایار شاه

آرتمیس

اولین زن دریانورد ایرانیکه نخستین فرمانده زن ایرانی شناخته شد در این جنگ که ایرانیان موفق به تصرف آتن شدند، نیروی زمینی ایران را ۸۰۰ هزار پیاده و ۸۰ هزار سواره تشکیل می داد آرتمیس Artemis نخستین زن دریانورد ایرانی