Tag Archives: پايان نامه شبكه هاي حسگر بيسيم

دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی

تو جه کنید این پایان نامه دیگر به فروش نمی رسد با تشکر(لینک های دانلود برداشته شد) نام پایان نامه : رشته کامپیوتر ::دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از  آتوماتاهای یادگیر سلولی فرمت word