پیشینه مدیریت کیفیت ‎Total Quality Management T.Q.M

نام پروژه ::پیشینه مدیریت کیفیت: ‎Total Quality Management (T.Q.M) حجم فایل ::۱۵۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت فرمت :: Word صفحات ::۶۴ قیمت : ۶۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: پیشینه مدیریت کیفیت    ۴ آشنایی با مفاهیم کلیدی در فرهنگ T.Q.M    ۱۱ ۱-۱- مشتری در فرهنگ ‎ T.Q.M    ۱۱ ۱-۲- […]

توضیحات بیشتر پیشینه مدیریت کیفیت ‎Total Quality Management T.Q.M